مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه 1- مرکز نگهداری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کودکان کار و خیابان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه 1- مرکز نگهداری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کودکان کار و خیابان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات csr بیمارستان 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه خدمات مراکز اورژانس اجتماعی 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه خرید خدمات اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه فراخوان ارائه خدمات پزشکی و درمانی ساختمان 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی خدمات بهیاری نسخه پیچی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشکذر 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات تخصصی و مشاغل گروه پرستاری برخی از واحدهای تابعه دانشگاه 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه واگذاری خرید خدمات گروه کمک پرستار 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات گروه پرستاری 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی بیمارستان علوی مراوه تپه استان گلستان 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه داروخانه مرکز شهر 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارائه خدمات پزشکی و درمانی 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه Assessment on the situation of drug-induced mortality with special emphasis on women and children in the city 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه Rapid needs assessment on the needs of women who use drugs on treatment and rehabilitation of drug use disorders-second round 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه بخشی از خدمات تصدی گری حوزه خدمات توانبخشی ونگهداری بیماران روانی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات نیروهای فوریتهای پزشکی 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان -واگذاری امور خدمات نظافت 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین راننده جهت امبولانس ها، ماشین های برقی وون - خرید خدمات تخصصی و مشاغل گروه پرستاری برخی از واحدهای تابعه - واگذاری تعمیرات، نگهداری و راهبردی تأسیسات ساختمان - واگذاری خدمات و نظافت ساخت... 1400/09/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3