مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بخش گازهای خونی بیمارستان 1397/10/25 1397/11/03
Medical Examination In UAE 1397/10/25 1397/11/15
استخدام نیرو جهت داروخانه شبانه روزی 1397/10/24 رجوع به آگهی
انجام خدمات بهداری 1397/10/24 رجوع به آگهی
برون سپاری بلوک 1397/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات تجهیز و راهبری مرکز اورژانس مجتمع خود 1397/10/23 رجوع به آگهی
برون سپاری پایگاه های سلامت 1397/10/23 رجوع به آگهی
خرید خدمات فوریتهای پزشکی در پایگاههای اورژانس 115 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 1397/10/22 1397/10/27
واگذاری بخش گازهای خونی بیمارستان 1397/10/22 1397/11/03
واگذاری خدمات بهداشت حرفه ای 1397/10/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5