مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید و لوله گذاری مجموعه و احداث مخزن و خرید و لوله گذاری مجموعه و ... 1398/12/07 1398/12/12
اجرای عملیات خرید و لوله گذاری 1398/12/07 1398/12/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه دهکویه شهرستان لارستان 1398/12/07 1398/12/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام فعالیت های پشتیبانی مراکز MMT 1398/12/07 1398/12/11
- روکش ورودی های و سطح شهر جدید 1398/12/07 1398/12/10
واگذاری پسماند و خدمات شهری و فضای سبز 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی 1398/12/07 رجوع به آگهی
احداث 2 باب مدرسه در ناحیه کشاورزی و 128 هکتاری 1398/12/07 1398/12/10
واگذاری بخش خدمات شهر و فضای سبز 1398/12/07 رجوع به آگهی
عملیات نورپردازی مکان های گردشگری 1398/12/07 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 9744