مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید فلاسک قیر ۵۰ تنی کامل جهت مجتمع کفترک 1398/05/15 رجوع به آگهی
خرید فلاسک قیر ۵۰ تنی کامل 1398/05/06 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از دپارتمان بارگیر خانه بارگیری سیمان 1398/04/30 رجوع به آگهی
انجام امور بهره برداری از دپارتمان بارگیر خانه (بارگیری سیمان) کارخانه سیمان 1398/04/29 1398/05/08
انجام امور بهره برداری از دپارتمان بارگیر خانه ( بارگیری سیمان) کارخانه سیمان 1398/04/29 1398/05/08
خرید فلاسک قیر 50 تنی کامل 1398/04/24 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، انجام پروژه های عمرانی، نظافت معابر ش... 1398/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، انجام پروژه های عمرانی، نظافت معابر ش... 1398/03/27 رجوع به آگهی
بارگیری سیمان تولیدی کارخانه - تامین غذای پرسنل - تامین نیروی انسانی - نظافت محوطه کارخانه 1398/03/19 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نجام پروژه های عمرانی، نظافت معابر ش... 1398/03/12 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 45