مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی 1398/12/03 1398/12/07
نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدر رفت آب-خرید و لوله گذاری مجموعه و .... 1398/12/03 رجوع به آگهی
هزینه خرید و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار قطعاتی از پروژه 1398/12/03 رجوع به آگهی
اجرای عملیات تکمیل خطوط انتقال GRP پروژه آبرسانی از سد 1398/12/03 1398/12/06
واگذاری پروژه اجرای بخشی از کانالهای آبیاری اراضی آبخور 1398/12/03 1398/12/06
پروژه اجرای عملیات تکمیل خطوط انتقال GRP پروژه آبرسانی - اجرای حدود 2200 متر لوله گذاری با لوله GRP... 1398/11/30 1398/12/06
واگذاری پروژه اجرای بخشی از کانالهای آبیاری اراضی آبخور 1398/11/30 1398/12/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه کوهک شهرستان جهرم 1398/11/30 1398/12/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه 1398/11/30 1398/12/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسا... 1398/11/30 1398/12/05
صفحه 1 از 945