مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه فال شهرستان مهر 1398/09/06 1398/09/11
اجرای شبکه فاضلاب پراکنده 1398/09/06 1398/09/12
واگذاری عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه اکتشافی آهکی 1398/09/06 1398/09/12
واگذاری نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدر رفت روستاهای تحت پوشش و عملیات احداث مخزن بتنی و خری... 1398/09/06 1398/09/11
اجرای عملیات لوله گذاری کوچه به همراه منشعبات 1398/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات لوله گذاری سایز 1400 و 1000 میلیمتر بتنی و ساخت منهولهای مربوطه پروژه تقاطع 1398/09/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه اکتشافی آ... 1398/09/06 1398/09/12
خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 1398/09/05 1398/09/11
نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدر رفت روستاها-نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه روستاها- احداث مخزن... 1398/09/05 رجوع به آگهی
نصب 200 عدد شیر شستشو و 2000 عدد شستشوی شبکه آب بصورت پراکنده 1398/09/05 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 913