مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای خدمات نظارت حین اجرا و ارزیابی کیفیت خدمات سایت های روستایی 1398/11/01 رجوع به آگهی
رقومی سازی، بهینه سازی، آرشیو، اسکن، تغذیه اطلاعات، مستندات، گزارش ها، خطوط و نقشه های مورد نیاز 1398/10/30 رجوع به آگهی
شناسایی و انتخاب مشاور بابت نظارت بر برداشت و ورود اطلاعات GIS 1398/10/30 1398/11/05
واگذاری انجام مطالعات جامع و تفصیلی آموزش و فرهنگ ترافیک 1398/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری انجام مطالعات جامع و تفصیلی آموزش و فرهنگ ترافیک 1398/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بهره برداری در شهرستان ایرانشهر، بمپور و محمدان و توابع 1398/10/29 1398/11/02
اجرای عملیات نقشه برداری هوایی جهت طرح جامع و تفضیلی شهر 1398/10/26 رجوع به آگهی
اجرای عملیات نقشه برداری هوایی جهت طرح جامع و تفضیلی شهر 1398/10/19 رجوع به آگهی
طراحی، نظارت بر پروژه های سرمایه ای، نظارت بر سامانه ها 1398/10/18 رجوع به آگهی
شناسایی و انتخاب مشاور بابت طراحی، نظارت بر پروژه های سرمایه ای، نظارت بر سامانه ها 1398/10/18 1398/10/23
صفحه 1 از 269