مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
شناسایی پیمانکار جهت واگذاری امور اشتراک و توزیع روزنامه خود 1398/12/06 رجوع به آگهی
خدمات پشتیبانی، تاسیسات، خدمات دفتری، تنظیفات و نگهداری فضای سبز 1398/12/06 1398/12/11
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/12/06 رجوع به آگهی
تعمیر و نگهداری و حفاظت از پارک کوهستانی 1398/12/06 1398/12/15
واگذاری امور مربوط به انجام خدمات صدور بیمه نامه های بدنه جهت 528 دستگاه خودرو 1398/12/04 رجوع به آگهی
فراخوان واگذاری انجام امور مشاغل غیرحاکمیتی واحدهای اداری به صورت حجمی و به میزان ۲۲۰۰ نفر ساعت در م... 1398/12/05 1398/12/10
واگذاری اقلام گیاهی مورد نیاز پارک 1398/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات احداث فضای سبز در پروژه های عمرانی سطح شهر 1398/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز F 1398/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه انجام خدمات عمومی دانشکده علوم پزشکی 1398/12/05 1398/12/08
صفحه 1 از 2236