مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث پروژه مسکونی -240 واحدی 1398/12/26 1399/01/05
احداث مجموعه بیمارستان بزرگ 1398/12/24 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت 1398/12/12 رجوع به آگهی
عملیات احداث باند دوم محور-بهسازی و تعریض و روکش آسفالت 1398/11/28 1398/12/03
عملیات احداث باند دوم - عملیات بهسازی و تعریض و روکش آسفالت محور 1398/11/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات احداث باند دو 1398/11/26 1398/12/03
اجرای شبکه به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توام PC به شهر و روستاهای محور 1398/11/13 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی تکمیل راه های دسترسی طرفین تونل - عملیات تکمیلی بهسازی محور 1398/11/12 1398/11/19
واگذاری اجرای شبکه 1398/11/12 رجوع به آگهی
احداث پروژه مسکونی - تجاری 240 واحدی 1398/11/02 1398/11/08
صفحه 1 از 16