مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مشارکت در ساخت ـ برگزاری اجرای پروژه های مشارکتی (مسکونی - تجاری ـ مسکونی - آپارتمانی ـ مسکونی ) 1398/07/01 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی تکمیل بهسازی و اجرای باقیمانده توپکای بخشهایی از محور 1398/06/11 1398/06/20
احداث پروژه تجاری و مسکونی 1398/06/03 رجوع به آگهی
مشارکت و سرمایه گذاری در احداث پروژه تجاری و مسکونی 1398/06/02 رجوع به آگهی
خدمات عمومی، پشتیبانی، تاسیسات و خطوط لوله 1398/06/02 1398/06/09
اصلاحیه آگهی عملیات تکمیلی سد مخزنی 1398/05/24 رجوع به آگهی
عملیات تکمیلی سد مخزنی 1398/05/23 رجوع به آگهی
عملیات تکمیلی سد مخزنی 1398/05/20 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های مشارکت - کاربری مسکونی تجاری و ... 1398/05/15 رجوع به آگهی
فراخوان مشارکت در ساخت 1398/05/08 1398/05/15
صفحه 3 از 15