مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات نگهداری و تعمیر خطوط و ابنیه فنی راه آهن 1399/03/26 1399/03/31
واگذاری عملیات نگهداری و تعمیر خطوط و ابنیه فنی با 518 کیلومتر خط معادل 1399/03/26 1399/03/31
عملیات نگهداری و تعمیر خطوط و ابنیه فنی راه آهن 1399/03/26 1399/03/31
واگذاری عملیات اجرایی نازک کاری تاسیسات برقی و مکانیکی و قسمتی از مقاوم سازی ساختمان پروژه هتل 1399/03/25 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل و احداث تعدادی از بلوک های مسکونی نیمه کاره 1399/03/25 رجوع به آگهی
طراحی و ساخت ( تهیه نقشه های اجرایی و احداث واحدهای آپارتمانی) 1399/03/18 1399/03/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث بخشی از بزرگراه فسا – داراب – حاجی آباد 1399/03/19
عملیات نگهداری و تعمیر خطوط و ابنیه فنی 1399/03/13 1399/03/24
کلیه عملیات اجرایی کیلومتر 120 الی 142 در پروژه 1399/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری احداث بخشی از بزرگراه 1399/03/12 1399/03/19
صفحه 4 از 22