مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انتخاب پیمانکار EPC به منظور احداث و راه اندازی خط انتقال آب 1399/06/29 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات احداث و احیاء سیستم اتصال به زمین چاه ارت وبازسازی تابلو برق ها 1399/06/27 رجوع به آگهی
تجدید مناقصه عمومی عملیات احداث و احیاء سیستم اتصال به زمین ( چاه ارت ) و بازسازی تابلو برق های سطح... 1399/06/26 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب 1399/06/26 1399/06/30
عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب منطقه 1399/06/26 1399/06/30
واگذاری عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه اب 1399/06/26 1399/06/30
عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیرمجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه آب در منطقه 1399/06/26 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه اب 1399/06/26 1399/06/30
واگذاری عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه اب 1399/06/25 1399/06/30
اجرای عملیات فضای شهری خیابان (پیاده رو خیابان ) 1399/06/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 891