مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات انسداد چاههای غیر مجاز، توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب در... 1398/10/28 1398/10/30
قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا 1398/10/28 1398/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساخت مخزن بتنی مجموعه 1398/10/28 1398/11/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه کناره و سالاری شهرستان رستم 1398/10/28 1398/11/01
عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه روستاها 1398/10/28 1398/11/01
نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدررفت روستاها - احداث مخزن بتنی مجموعه - خرید و لوله گذاری مجمو... 1398/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری 200 م م ته خط به همراه اجرای clean out و منهول 1398/10/26 1398/10/29
نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری 200 م م ته خط به همراه اجرای CLEAN OUT و منهول 1398/10/26 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی احداث مخزن بتنی ذخیره آب 500 متر مکعبی - تهیه و اجرای شبکه داخلی آب بطول 9515 متر-تهیه... 1398/10/26 1398/10/30
خط انتقال آب بطول 19950متر 1398/10/25 1398/10/30
صفحه 3 از 818