مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه روستاها 1398/10/29 1398/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسا... 1398/10/29 1398/11/03
پروژه تکمیل زیرسازی معابر - پروژه تکمیل شبکه فاضلاب - پروژه اجرای زهکش و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال -... 1398/10/29 1398/11/02
نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدررفت روستاها و خرید و لوله گذاری و کف شکنی چاه 1398/10/29 رجوع به آگهی
پروژه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1398/10/28 رجوع به آگهی
عملیات انسداد چاههای غیر مجاز، توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب در... 1398/10/28 1398/10/30
قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا 1398/10/28 1398/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساخت مخزن بتنی مجموعه 1398/10/28 1398/11/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه کناره و سالاری شهرستان رستم 1398/10/28 1398/11/01
عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه روستاها 1398/10/28 1398/11/01
صفحه 4 از 820