مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای بخشی از کانال های آبیاری اراضی ابخور چشمه سارها 1398/10/22 1398/10/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای کانال های آبیاری اراضی آبخور چشمه سارها 1398/10/22 1398/10/28
عملیات تهیه مصالح و جابجایی شبکه آب زیرگذر جنوبی 1398/10/22 رجوع به آگهی
پروژه حفاری چاه آهکی شهرک صنعتی -پروژه زیرسازی شهرک صنعتی و پروژه زیراساس و بیس و آسفالت ناحیه صنعت... 1398/10/21 1398/10/25
اجرای بخشی از کانال های آبیاری اراضی آبخور چشمه 1398/10/21 1398/10/28
اجرای عملیات تکمیل خطوط انتقال GRP پروژه آبرسانی از سد 1398/10/21 1398/10/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات تکمیل خطوط انتقال GRP پروژه آبرسانی از سد... 1398/10/21 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژ حفاری چاه آهکی شهرک صنعتی بزرگ شیراز 1398/10/21 1398/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسا... 1398/10/19 1398/10/24
عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه روستاها 1398/10/19 1398/10/24
صفحه 6 از 818