مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسا... 1398/10/19 1398/10/24
واگذاری نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدر رفت روستاها و ... 1398/10/19 1398/10/24
واگذاری پروژه شبکه آبیاری، تاسیسات برقی و مکانیکی پارک 1398/10/18 رجوع به آگهی
احداث منبع بتنی 20000 مترمکعبی 1398/10/18 1398/10/26
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث منبع بتنی 20000 مترمکعبی غرب شهر جدید صدرا 1398/10/17 1398/10/26
نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدر رفت و احداث مخزن بتنی و خرید و لوله گذاری 1398/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه شبکه آبیاری، تاسیسات برقی و مکانیکی پارک 1398/10/17 رجوع به آگهی
اجرای عملیات خرید و لوله گذاری 1398/10/15 1398/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساخت منبع بتنی مجموعه زیردو شهرستان رستم 1398/10/15 1398/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسا... 1398/10/15 1398/10/19
صفحه 7 از 818