مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدررفت روستاها - احداث مخزن بتنی مجموعه - خرید و لوله گذاری مجمو... 1398/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری 200 م م ته خط به همراه اجرای clean out و منهول 1398/10/26 1398/10/29
نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری 200 م م ته خط به همراه اجرای CLEAN OUT و منهول 1398/10/26 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی احداث مخزن بتنی ذخیره آب 500 متر مکعبی - تهیه و اجرای شبکه داخلی آب بطول 9515 متر-تهیه... 1398/10/26 1398/10/30
خط انتقال آب بطول 19950متر 1398/10/25 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای شبکه داخلی آب بطول 9515 متر در منطقه تخت عروس اقلید 1398/10/25 1398/10/30
نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری 200 م م ته خط به همراه اجرای clean out و منهول 1398/10/25 1398/10/29
واگذاری نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری 200 م م ته خط به همراه اجرای clean out و منهول در محدوده منطه... 1398/10/25 1398/10/29
نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری 200 م م ته خط به همراه اجرای CLEAN OUT و منهول 1398/10/25 رجوع به آگهی
نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری 200 م م ته خط بهمراه اجرای clean out و منهول در محدوده 1398/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 145