مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه تکمیل شبکه داخلی فاضلاب شهرک صنعتی و پروژه اجرای خط انتقال آب و ... 1398/12/06 1398/12/10
نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و کاهش هدررفت آب روستاها - خرید و لوله گذاری 1398/12/06 1398/12/08
نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدررفت آب روستاها ـ حفر چاه آهکی ـ احداث مخزن بتنی ـ خرید و لوله... 1398/12/05 1398/12/10
انتخاب پیمانکار جهت عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی امور 1398/12/05 1398/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسا... 1398/12/05 1398/12/10
واگذاری عملیات بهره برداری، تعمیرات، سرویس و نگهداری مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شماره 1 شامل کلیه تا... 1398/12/05 1398/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه بلیان شهرستان کازرون 1398/12/04 1398/12/08
عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه روستاها 1398/12/04 1398/12/08
واگذاری عملیات لوله گذاری بتنی خیابان 1398/12/03 رجوع به آگهی
نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدررفت آب روستاها ـ خرید و لوله گذاری 1398/12/04 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 159