مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه اجرای بخشی از کانالهای آبیاری اراضی 1398/10/23 رجوع به آگهی
اجرای بخشی از کانال های آبیاری اراضی آبخور چشمه 1398/10/23 1398/10/28
اجرای بخشی از کانال های آبیاری اراضی ابخور چشمه سارها 1398/10/22 1398/10/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای کانال های آبیاری اراضی آبخور چشمه سارها 1398/10/22 1398/10/28
اجرای بخشی از کانال های آبیاری اراضی آبخور چشمه 1398/10/21 1398/10/28
اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد 1398/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد سلمان فارسی قیر و کارزین 17-... 1398/10/05 1398/10/10
اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد 1398/10/04 رجوع به آگهی
اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 1398/10/04 1398/10/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی سد خاکی 1398/09/21 1398/09/25
صفحه 1 از 32