مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه اجرای بخشی از کانالهای آبیاری اراضی آبخور 1398/12/03 1398/12/06
پروژه اجرای عملیات تکمیل خطوط انتقال GRP پروژه آبرسانی - اجرای حدود 2200 متر لوله گذاری با لوله GRP... 1398/11/30 1398/12/06
واگذاری پروژه اجرای بخشی از کانالهای آبیاری اراضی آبخور 1398/11/30 1398/12/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای بخشی از کانالهای آبیاری اراضی آبخور چشمه سا... 1398/11/30 1398/12/06
واگذاری عملیات تامین منابع مالی، تکمیل سد مخزنی هایقر و سازه های جانبی آن در مقابل برداشت بخشی از آب... 1398/11/19 1398/11/29
واگذاری عملیات تامین منابع مالی، تکمیل سد مخزنی هایقر و سازه های جانبی آن در مقابل برداشت بخشی از آب... 1398/11/16 1398/11/29
فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تامین منابع مالی، تکمیل سد مخزنی هایقر و سازه های جانبی آن در مقابل بردا... 1398/11/16 1398/11/29
واگذاری پروژه اجرای بخشی از کانالهای آبیاری اراضی 1398/10/23 رجوع به آگهی
اجرای بخشی از کانال های آبیاری اراضی آبخور چشمه 1398/10/23 1398/10/28
اجرای بخشی از کانال های آبیاری اراضی ابخور چشمه سارها 1398/10/22 1398/10/28
صفحه 1 از 38