مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات احداث شبکه فرعی آبیاری مسیرهای سه گانه 1398/09/14 1398/09/19
اجرای عملیات احداث شبکه فرعی آبیاری مسیرهای سه گانه 1398/09/13 1398/09/19
اجرای عملیات توسعه شبکه تاسیسات آبرسانی فضای سبز جنگل کاری کوه 1398/09/12 رجوع به آگهی
اجرای عملیات احداث شبکه فرعی آبیاری 1398/09/12 1398/09/16
احداث شبکه آبیاری مسیرهای سه گانه دشت 1398/09/11 1398/09/16
اجرای عملیات احداث شبکه فرعی آ بیاری مسیرهای سه گانه مناقصه 13-98 1398/09/11 1398/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث شبکه فرعی آ بیاری نورآباد و بردگان شهرستان آباده مناقص... 1398/09/11 1398/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه گیاه زار شهرستان شیراز 1398/09/07 1398/09/12
نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدر رفت روستاهای تحت پوشش -- خرید و لوله گذاری 1398/09/07 1398/09/12
بهسازی و اصلاح شبکه و خطوط انتقال آب فضای سبز 1398/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 34