مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
کف شکنی سه حلقه چاه مجموعه - احداث مخازن بتنی مجموعه - خرید و لوله گذاری مجموعه 1398/09/19 رجوع به آگهی
اجرای عملیات کف شکنی سه حلقه چاه 1398/09/17 1398/09/21
کف شکنی سه حلقه چاه - احداث مخازن بتنی- خرید و لوله گذاری مجموعه 1398/09/17 رجوع به آگهی
عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه اکتشافی آهکی 1398/09/09 1398/09/26
واگذاری عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه اکتشافی آهکی 1398/09/06 1398/09/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه اکتشافی آ... 1398/09/06 1398/09/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز چاه 1398/08/29 1398/09/02
واگذاری اجرای عملیات مقاوم سازی قنات آبی 1398/08/20 رجوع به آگهی
اجرای عملیات مقاوم سازی قنات آبی 1398/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاه عمیق و آبرفتی 1398/08/13 1398/08/19
صفحه 1 از 126