مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Supply, Installation & Commissioning of Biomass Gasification-Pyrolysis Plant for HBKU Research 1398/10/08 رجوع به آگهی
Construction of TSE Transmission pipeline 1398/10/08 رجوع به آگهی
PSC (Post) for the Construction of TSE Transmission pipeline (P023 C4 Gap) C823 / 1 1398/10/08 رجوع به آگهی
Supply POWER SUPPLY CEILING MOUNTED 1398/10/04 رجوع به آگهی
RETUBING OF FRESH COOLING WATER EXCHANGERS 1398/09/23 رجوع به آگهی
Supply, Installation, Commissioning and Training of AV System Upgrade 1398/09/03 رجوع به آگهی
Rental of Power Generators and Cooling 1398/08/09 رجوع به آگهی
Supply SP034 - LTHW-Degasser Spirotech EU 1398/08/04 رجوع به آگهی
Supply Clean Lab Validation Services 1398/06/28 رجوع به آگهی
IMPROVEMENT OF HVAC AT COMMUNITY CLUB 1398/06/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3