مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بهره برداری ورفع حوادث ونگهبانی ازمنابع وتاسیسات شهربروجن 1398/08/13 1398/08/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اهداف انجام حقوق پیمانکاری کارهای حجمی خدمات مشترکین ، خدمات حراست ونگهبان... 1398/08/13 1398/08/18
تامین 36دستگاه کامیون 5 تن مدل 1390و به بالا بصورت 24 ساعته مجهز به GPS جهت حمل و نقل مواد 1398/08/13 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بهره برداری و رفع حوادث و نگهبانی از منابع و تاسیسات 1398/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاه عمیق و آبرفتی 1398/08/13 1398/08/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای نمونه برداری آزمایشگاهی 1398/08/13 1398/08/19
عملیات بارگیری,حمل و تخلیه مقدار سیزده هزار تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/08/13 رجوع به آگهی
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده روستاها 1398/08/13 1398/08/14
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه های اکتشافی 1398/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل پل دهانه 35 متری 1398/08/12 1398/08/16
صفحه 7 از 1597