مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات احداث و توسعه فضای سبز مربوط به مجتمع اوره و آمونیاک 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات احداث و توسعه فضای سبز 1398/11/26 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به خدمات شهری و برنامه رفت و روب امور فضای سبزی و نگهداری 1398/11/21 1398/12/10
ایجاد و توسعه فضای سبز و پارک های عمومی 1398/11/12 رجوع به آگهی
1. واگذاری خدمات شهری شامل : جمع آوری، حمل و دفن زباله - رفت و روب معابر - تنظیف جویهای شهر و رفع سد... 1398/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امورات خدمات شهری - فضای سبز - موتوری و نگهبانی - سرایداری 1398/09/02 رجوع به آگهی
جمع آوری مکانیزه پسماند و نگهداری فضای سبز 1398/08/30 رجوع به آگهی
برون سپاری پیمان خدمات عمومی و نگهداشت فضای سبز 1398/08/30 1398/09/05
برون سپاری خدمات عمومی و نگهداشت فضای سبز منطقه 1398/08/29 1398/09/05
1. واگذاری خدمات شهری شامل : جمع آوری، حمل و دفن زباله - رفت و روب معابر - تنظیف جویهای شهر و رفع سد... 1398/08/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 59