مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تدونی مدل توسعه گردشگری مذهبی با تاکید بر بقای متبرکه استان 1398/11/19 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاور پروژه "طرح ریزی فعالیت های لازم جهت استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی 1398/11/14 رجوع به آگهی
اجرای خدمات نظارت حین اجرا و ارزیابی کیفیت خدمات سایت­های روستایی کل کشور (پروژهUSO) 1398/11/13 رجوع به آگهی
ارائه خدمات مشاوره و اجرای عملیات اکتشاف ژئوفیزیکی به روش های پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه (IP/R... 1398/11/12 رجوع به آگهی
ارائه خدمات مشاوره و اجرای عملیات اکتشاف ژئوفیزیکی به روش های پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه (IP/R... 1398/11/07 رجوع به آگهی
اجرای خدمات نظارت حین اجرا و ارزیابی کیفیت خدمات سایت­های روستایی 1398/11/03 رجوع به آگهی
اجرای خدمات نظارت حین اجرا و ارزیابی کیفیت خدمات سایت های روستایی 1398/11/01 رجوع به آگهی
اجرای عملیات رقومی سازی و GISready شهرها 1398/10/28 1398/10/29
اجرای عملیات رقومی سازی و GISready شهرها 1398/10/25 1398/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری، نگهداری و تعمیر تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی نفتی و اجرای عملیات... 1398/10/18 1398/10/26
صفحه 1 از 108