مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات بارگیری,حمل و تخلیه مقدار سیزده هزار تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/10/29 1398/11/05
اصلاحیه دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها/شهرکهای کشاورزی(گلخانه ای, دامپروری و شیلاتی) 1398/10/28 رجوع به آگهی
دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای و دامپروری و شیلاتی 1398/10/16 رجوع به آگهی
دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای و دامپروری و شیلاتی 1398/10/10 رجوع به آگهی
دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها/شهرک های کشاورزی گلخانه ای, دامپروری و شیلاتی 1398/10/10 رجوع به آگهی
دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای و دامپروری و شیلاتی 1398/10/09 رجوع به آگهی
واگذاری مجتمع ها و شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری 1398/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریت هرزآب (احداث هلالی آبگیر) توام با بذرکاری 1398/09/20 1398/09/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، بارگیری، حمل و تخلیه سم دلتامترین و مالاتیون 1398/09/18 1398/09/21
واگذاری پیمانکاری ماشین آلات داخل مجتمع خود : تعداد دو دستگاه لودر جهت خوراک ریزی دام ها - تعداد یک... 1398/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 37