مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید HVAC مربوط به ساختمان مهمانسرا 1398/11/28 1398/12/03
خرید HVAC مربوط به واحد bagging مجتمع اوره و آمونیاک 1398/11/28 1398/12/03
خرید HVAC مربوط به واحد bagging مجتمع اوره و آمونیاک 1398/11/27 1398/12/03
خرید HVAC مربوط به ساختمان مهمانسرا 1398/11/27 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فریز آی دو سنسور 256 عدد و فریز آی ماشین سردخانه حمل واکسن دو عدد 1398/11/14 1398/11/17
خرید و نصب تجهیزات یک دستگاه سیستم تغلیظ کننده فیلم ریزشی (falling film) به ظرفیت 20 تن به همراه تجه... 1398/11/13 1398/11/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی مرکز آموزشی درمانی هاج... 1398/11/10 1398/11/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان های شهدای لر... 1398/11/10 1398/11/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان ولیعصر(عج) و... 1398/11/10 1398/11/16
واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع آموزشی 1398/11/10 1398/11/16
صفحه 1 از 76