مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری جایگاه CNG به صورت اجاره 1397/07/28 1397/08/15
واگذاری جایگاه CNG به صورت اجاره 1397/07/01 1397/07/18
واگذاری عرضه عمومی بنگاه، دارایی و جایگاه سوخت 1397/05/29 رجوع به آگهی
واگذاری عرضه عمومی بنگاه، دارایی و جایگاه سوخت 1397/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه CNG 1397/03/20 1397/03/29
واگذاری اجاره جایگاه CNG 1397/03/09 رجوع به آگهی
واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات احداث جایگاه سوخت 1397/02/18 1397/02/23
واگذاری اجاره جایگاه CNG 1397/02/08 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه پمپ بنزین شهرداری 1397/02/08 رجوع به آگهی
جایگاه سوخت منجر مویی استان 1397/01/23 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 21