مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات خودروئی هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سبک 24 ساعته و خدمات نگهداری و توزیع سوخت جایگاه بنز... 1396/10/23 1396/11/29
خدمات سرویس، پشتیبانی و تعمیرات ترمینالهای سامانه هوشمند سوخت ـ مناقصه حجمی زمانی تخلیه و بارگیری مخ... 1396/10/23 رجوع به آگهی
انجام خدمات خودروئی هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سبک 24 ساعته و خدمات نگهداری و توزیع سوخت جایگاه بنز... 1396/10/19 1396/11/29
واگذاری جایگاه سوخت 1396/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری (اجاره) جایگاه CNG 1396/09/07 1396/09/17
اجاره جایگاه CNG 1396/09/09 رجوع به آگهی
اجاره جایگاه CNG 1396/09/01 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه CNG 1396/07/22 رجوع به آگهی
اجاره جایگاه CNG 1396/04/10 1396/04/20
نظارت . عرضه . بهره بردرای از جایگاه CNG 1396/02/16 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 21