مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
جایگاه تک منظوره cng 1396/02/12 1396/02/13
بهره برداری از جایگاه CNG 1396/02/03 1396/02/09
واگذاری جایگاه CNG 1396/01/23 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری 1396/01/16 1396/01/24
واگذاری جایگاه CNG 1396/01/15 رجوع به آگهی
برون سپاری جایگاه تک منظوره 1396/01/14 1396/01/16
واگذاری 57 جایگاه سوخت در استانهای مختلف 1395/12/28 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه CNG 1395/12/23 1395/12/25
واگذاری عملیات بهره برداری از جایگاه سی ان جی 1395/12/10 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه CNG 1395/12/07 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 21