مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت پروژه تعریض و بهسازی بلوار 1398/11/06 1398/11/12
احداث زیربناهای معادن 1398/11/06 1398/11/13
خریداری قطعه زمینی به مساحت 500 تا 1000 مترمربع به صورت دونبش 1398/11/05 رجوع به آگهی
اصلاح هندسی خیابان 1398/11/05 رجوع به آگهی
پروژه اجرای کانال های کنترل و هدایت سیلاب 1398/11/05 رجوع به آگهی
اجرای آسفالت پروژه تعریض و بهسازی بلوار 1398/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری طرح مهار ودفع سیلاب - بازسازی و ترمیم کانال TS2C6 1398/11/05 رجوع به آگهی
تامین خدمات مورد نیاز خود (توسعه زیرساخت های حراستی و ارتقای پدافند غیرعامل در مبادی ورودی پالایشگاه 1398/11/05 رجوع به آگهی
اجرای ادامه بلوار 1398/11/05 رجوع به آگهی
تعیین پیمانکار به صورت کامل جهت احداث جایگاه پمپ بنزین پرواز 1398/11/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 932