مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات شهری 1398/08/23 1398/08/28
واگذاری رستوران بزرگ 1398/08/23 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره جایگاه CNG شهرداری 1398/08/22 1398/09/02
نگهداری و انبارداری کنجاله سویا 1398/08/22 1398/08/29
برونسپاری امور نقلیه شهرداری 1398/08/22 1398/08/28
واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی و راهبری فضای سبز اداره کل 1398/08/21 1398/08/27
نگهداری و انبارداری کنجاله سویا در سوله تا سقف ظرفیت حداقل یک میلیون تن 1398/08/21 1398/08/29
تامین خدمات مورد نیاز خود - تامین نیروی انسانی خدمات پزشک عمومی؛ تامین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی؛... 1398/08/21 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی خدمات پزشک عمومی - تامین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی- تامین نیروی انسانی خدمات ن... 1398/08/21 رجوع به آگهی
جذب اعطاء نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات سنگین 1398/08/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 807