مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید tube for desalination package 1398/10/30 1398/12/14
خرید انواع اتصالات (ELBOW و FLANGE) از سازندگان داخلی 1398/10/28 1398/12/03
تامین TUBE 1398/10/28 رجوع به آگهی
خرید CHECK & GATE VALVE 1398/10/21 رجوع به آگهی
ساخت : TUBE BUNDLE پالایشگاه 1398/10/21 رجوع به آگهی
ساخت : TUBE BUNDLE 1398/10/21 رجوع به آگهی
ساخت : TUBE BUNDLE پالایشگاه دوم 1398/10/16 رجوع به آگهی
خرید CHECK & GATE VALVE پالایشگاه دوم 1398/10/16 رجوع به آگهی
تامین مسدود کننده موقت لوله 1398/10/12 رجوع به آگهی
خرید GATE VALVA 1398/10/12 1398/11/29
صفحه 1 از 233