مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل یک بلوک 12 واحدی 1388/09/05 1388/09/20
احداث مخزن ذخیره آب 1388/09/05 1388/09/20
اجرای دیوار سنگی 1388/09/05 1388/09/20
واگذاری اجرای طرح های اصلاح و بهینه سازی شبکه های 20 کیلوولت 1388/09/04 1388/09/19
واگذاری اجرای عملیات اسکلت بتنی 3 بلوک از مجتمع مسکونی 1388/09/03 1388/09/18
اجرای ساخت سالن چند منظوره 1388/09/03 1388/09/18
اجرای پروژه مجتمع مسکونی 1388/09/03 1388/09/18
واگذاری اجرای عملیات ساختمان های مسکونی 1388/09/02 1388/09/17
واگذاری اجرای کامل عملیات ساختمانی 1388/09/02 1388/09/17
تجدید مناقصه آبخیزداری 1388/09/02 1388/09/17
صفحه 2005 از 2158