مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه احداث ساختمان اداری 1389/10/26 1389/10/30
واگذاری عملیات تکمیل ساختمان اداری 1389/10/26 1389/11/03
خرید 4000 دستگاه کامپیوتر 1389/10/27 1389/10/29
واگذاری چمن زنی فضاهای چمن کاری شده 1389/10/26 1389/11/06
واگذاری امور نظافت و خدمات شهرستان 1389/10/27 1389/11/06
واگذاری راه اندازی کارخانه آسفالت (تولید آسفالت) 1389/10/27 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات دیوار کشی سایت کارخانه 1389/10/27 1389/11/04
اجرای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 1389/10/26 1389/10/30
واگذاری خدمات تعمیراتی خطوط لوله گاز 1389/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات خودروهای استیجاری 1389/10/26 رجوع به آگهی
صفحه 2007 از 2287