مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدمات 1388/02/09 1388/02/15
خرید درب سربی و سرب کوبی دیوارها 1388/02/10 1388/02/25
واگذاری امور نظافت و خدمات مخابرات شهرستان 1388/02/09 1388/02/28
خرید تجهیزات سخت افزاری سیستم CONTACT CENTER 1388/02/09 1388/02/24
خرید تجهیزات نرم افزاری و میان افزاری سیستم CONTACT CENTER 1388/02/09 1388/02/24
واگذاری احداث ساختمان 1388/02/08 1388/02/23
واگذاری عملیات احداث و تجهیز ساختمان آتشنشانی 1388/02/08 1388/02/23
ارزیابی کیفی مناقصه گران خدمات بهره برداری ( اپراتوری و کمک اپراتوری ) پست های انتقال 1388/02/08 1388/02/23
واگذاری فعالیت های خدمایت و پشتیبانی 1388/02/06 1388/02/21
خرید و اجرای تعدادی آبنما در پارک 1388/02/06 1388/02/21
صفحه 2008 از 2111