مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای قالب بندی و بتن مگر 1388/12/07 1388/12/24
واگذاری اجرای طرح های اصلاح و بهینه سازی شبکه های 20 کیلوولت 1388/12/08 1388/12/24
واگذاری اجرای طرح بازسازی شبکه های توزیع و کاهش تلفات 1388/12/08 1388/12/24
خرید یکدستگاه چیلر 240 تنی تبرید از نوع شعله مستقیم 1388/12/09 1388/12/24
مطالعه و تهیه نقشه ریز پهنه بندی 1388/12/09 1388/12/24
اجرای طرح های آب و خاک 1388/12/09 1388/12/24
اجرای قالب بندی و بتن مگر و در صورت نیز اجرای شفته آهک فونداسیون 1388/12/05 1388/12/23
اجرای عملیات احداث سالن چند منظوره 1388/12/06 1388/12/23
واگذاری اجرای طرح بازسازی شبکه های توزیع و کاهش تلفات 1388/12/05 1388/12/21
واگذاری احداث خطوط چهارگانه 1388/12/06 1388/12/21
صفحه 2010 از 2183