مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای بیماران بیمارستان کوثر سمنان 1398/12/05 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای پرسنل بیمارستان کوثر سمنان 1398/12/05 1398/12/08
واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری و ایاب و ذهاب کارکنان منطقه 1398/12/05 1398/12/09
اجرای طرح تکمیل، بهسازی و مرمت ساختمان راهدارخانه ها 1398/12/05 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی حمل و نقل درون شهری و برون شهری و ایاب و ذهاب کارکنان منطقه 1398/12/05 1398/12/10
اجرای عملیات تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر به مساحت حدود 105000 مترمربع 1398/12/05 رجوع به آگهی
پروژه احداث باند دوم محور 1398/12/05 1398/12/12
واگذاری قرق اختصاصی 1398/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری و تامین ایاب و ذهاب کارکنان منطقه 1398/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح تکمیل بهسازی و مرمت راهدارخانه ها 1398/12/04 1398/12/13
صفحه 4 از 2189