مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیرات مخزن 1398/11/08 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات مخزن 19 انبار نفت 1398/11/08 1398/11/15
تعمیرات مخزن 1398/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیر و اجرا و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی خط انتقال آبرسانی از چشمه 1398/11/06 1398/11/10
تعمیر و اجرا و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی خط انتقال آب رسانی از چشمه 1398/11/03 رجوع به آگهی
پروژه اجرا و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی (CPS) 1398/11/03 1398/11/05
اکسپوز خط "20 حدفاصل فنس ولو تا تراپ در مرکز انتقال نفت 1398/11/02 1398/11/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرا و نصب ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی(CPS) میدان 1398/11/02 1398/11/05
پروژه اجرا و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک(CPS) 1398/11/02 1398/11/05
پروژه اجرا و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک(CPS) 1398/11/01 1398/11/05
صفحه 1 از 192