مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات مشاوره (استقرار دفتر مدیریت پروژه برای 10 پروژه ی اولویت دار دولت الکترونیکی) 1398/03/26 رجوع به آگهی
انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مغناطیس سنجی و گرانی سنجی در آنومالی ها و سایر آنومالی های ابلاغی 1398/03/21 1398/04/05
انجام خدمات فنی و مهندسی بهره برداری و راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب 1398/03/09 1398/03/09
شناسایی مشاوران داخلی 1398/03/09 1398/06/31
خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی منابع آب استان 1398/03/07 رجوع به آگهی
ارائه خدمات مشاوره جهت بومی سازی سامانه جامع و راهبری شبکه 1398/02/28 رجوع به آگهی
صدور مجوز مدیریت لجن های اسیدی 1398/02/23 رجوع به آگهی
برگزاری امور مربوط به خدمات پشتیبانی کمپ های صحرایی و امور مربوط به آزمایشگاههای نمونه کوبی، شیمی، ف... 1398/02/21 1398/02/27
خرید خدمات مشاوره خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی 1398/02/10 1398/02/15
مطالعات مهندسی ارزش سد مخزنی 1398/02/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 112