مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی پایدارسازی در برابر خطر زمین لغزش 1398/12/08 1398/12/11
خدمات کنترل مهندسی و انجام خدمات مهندسی طرح های متوسط مورد نیاز 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات نشت یابی از کلیه تاسیسات گاز در حال بهره برداری 1398/11/28 رجوع به آگهی
خدمات مهندسی مطالعات موردی تعیین شده حد بستر و حریم رودخانه ها 1398/11/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عملیات نشت‌یابی از کلیه تأسیسات گاز در حال بهره‌برداری استان ... 1398/11/26 1398/11/30
واگذاری عملیات نشت یابی از کلیه تاسیسات گاز در حال بهره برداری استان شامل: خطوط تغذیه، شبکه های توزی... 1398/11/24 رجوع به آگهی
انتخاب مشاور مطالعه استقرار الگوی مدیریت مشارکتی 1398/11/16 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاور پروژه "طرح ریزی فعالیت های لازم جهت استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی 1398/11/14 رجوع به آگهی
اجرای خدمات نظارت حین اجرا و ارزیابی کیفیت خدمات سایت­های روستایی کل کشور (پروژهUSO) 1398/11/13 رجوع به آگهی
ارائه خدمات مشاوره و اجرای عملیات اکتشاف ژئوفیزیکی به روش های پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه (IP/R... 1398/11/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 121