مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مدیریت آزمایشگاه کلینیک به صورت مشارکتی 1398/11/17 رجوع به آگهی
آگهی فراخوان عمومی شناسایی مشاورین ژنتیک 1398/11/15 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت پایگاه های سلامت و مدیریت مراکز سلامت و خرید خدمات سلامت 1398/11/14 1398/11/16
خرید خدمات پرستاری بخش قلب و VIP بیمارستان 1398/11/14 1398/11/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فریز آی دو سنسور 256 عدد و فریز آی ماشین سردخانه حمل واکسن دو عدد 1398/11/14 1398/11/17
واگذاری مدیریت مراکز سلامت 1398/11/13 1398/11/16
واگذاری انجام خدمات پرستاری، مامایی و فوریت های پزشکی به منظور اعزام و انتقال بیماران بیمارستان ها 1398/11/12 رجوع به آگهی
خرید خدمت از بخش غیر دولتی در برنامه تامین مراقبتهای اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش 1398/11/08 1398/11/08
خرید شیکر الک و الک 1398/11/08 رجوع به آگهی
تامین بخشی از خدمات مورد نیاز شامل ( خدمات پزشکی عمومی، خدمات روانشناس بالینی، خدمات بهبود تغذیه، خد... 1398/11/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 82