مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خریداری وسایل بازی پلی اتیلن و کفپوش های متعلقه 1398/11/23 رجوع به آگهی
تکمیل و بهسازی محور روستایی-تهیه و اجرای رنگ سرد ترافیکی 1398/11/21 رجوع به آگهی
تکمیل و بهسازی محور روستایی ـ تهیه و اجرای رنگ سرد ترافیکی در محورهای روستایی 1398/11/20 رجوع به آگهی
خرید 62،500 کیلوگرم نایلون شفاف با ابعاد و اوزان مختلف (نایلون داخل گونی نمک، پاکتی، نایلون روی سلفو... 1398/11/20 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و اجرای رنگ گرم دو جزئی و تهیه و حمل و نصب نیو جرسی مفصلی و تراش و لکه گیری و روکش آسفا... 1398/11/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای رنگ سرد ترافیکی در محورهای روستایی حوزه استحفاظی 1398/11/16 1398/11/23
supply Brazilian and Italian tobaccos for the IRAN TOBACCO COMPANY FACTORIES in the year 2020 1398/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و اجرای رنگ گرم دو جزئی و تهیه و حمل و نصب نیوجرسی مفصلی و تراش و لکه گیری و روکش آسفال... 1398/11/07 1398/11/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای رنگ گرم دو جزیی بر اساس مشخصات فنی و خصوصی 1398/11/07 1398/11/15
اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول سطح ناحیه یک با استفاده از رنگ روغنی جدولی 1398/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 92