مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
توزیع مواد غذایی مجاز در پایگاه های تغذیه سالم (بوفه های) مدارس 1398/06/17 رجوع به آگهی
واگذتاری تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای، شیلاتی و دامپروری 1398/06/05 رجوع به آگهی
خرید لوازم جهت مصرف در گلخانه 1398/05/30 رجوع به آگهی
اجاره غرفه ها و نیز اجاره گلخانه و جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در گلخانه 1398/05/19 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری در مجتمع / شهرک های کشاورزی گلخانه ای ، داپروری و شیلاتی 1398/05/07 رجوع به آگهی
عملیات حمل، تخلیه و بارگیری مقدار 22000 تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/04/19 1398/04/23
عملیات حمل, تخلیه و بارگیری مقدار 22000 تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/04/17 1398/04/23
خرید اقلام غذایی مورد نیاز 1398/03/25 رجوع به آگهی
دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری 1398/03/19 رجوع به آگهی
ارائه اقلام غذایی 1398/03/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 56