مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید اقلام غذایی مورد نیاز 1398/03/25 رجوع به آگهی
دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری 1398/03/19 رجوع به آگهی
ارائه اقلام غذایی 1398/03/18 رجوع به آگهی
برون سپاری فعالیتهای زراعی، باغی، آبزی پروری و حفاظتی 1398/03/13 رجوع به آگهی
خرید اقلام غذایی مورد نیاز 1398/03/11 رجوع به آگهی
انجام عملیات برداشت زراعت گندم، جو و کلزا - حمل و نقل گندم، جو کلزا - بسته بندی کاه به مساحت حدود 11... 1398/03/09 رجوع به آگهی
برداشت زراعت گندم، جو و کلزا به مساحت حدود 115 هکتار توسط کمباین ـ حمل و نقل گندم، جو و کلزا ـ بسته... 1398/02/28 رجوع به آگهی
purchase of 2* 35000 +- 5% MTS of Granular Potassium Chloride (GMOP) 1398/02/22 رجوع به آگهی
purchase of 4* 30000 +- 5% MTS of Granular Triple Super Phosphate (GTSP) 1398/02/22 رجوع به آگهی
purchase of 2* 35000 +- 5% MTS of Granular Di ammoniumphosphate (GDAP) 1398/02/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 55