مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه های مشارکت - کاربری مسکونی تجاری و ... 1398/05/15 رجوع به آگهی
فراخوان مشارکت در ساخت 1398/05/08 1398/05/15
واگذاری پروژه های مشارکت در ساخت با کاربری مسکونی و تجاری و اداری 1398/05/05 رجوع به آگهی
گازرسانی به محور صنعتی (خط تغذیه ایستگاه +تقلیل فشار گاز + خط شبکه بین صنایع) 1398/03/28 1398/04/01
احداث 23088 واحد منازل سازمانی 1398/02/02 1398/02/07
احداث 23088 واحد منازل سازمانی 1398/01/24 1398/01/28
واگذاری عملیات اجرایی احداث باند دوم 1397/12/07 1397/12/15
عملیات اجرایی احداث باند دوم 1397/12/05 1397/12/15
عملیات اجرایی احداث باند دوم 1397/12/04 1397/12/15
فراخوان اجرای پروژه های عمرانی شامل احداث مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی، دانشکده ها، خوابگاه های دان... 1397/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6