مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای تقاطع غیر همسطح 1398/11/06 1398/11/16
احداث پروژه مسکونی - تجاری 240 واحدی 1398/11/02 1398/11/08
واگذاری اجرای تقاطع غیر همسطح 1398/10/03 1398/10/14
فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت شرکتها / مشارکت های ایرانی و مشارکتهای ایرانی - خارجی سرمایه گذار د... 1398/09/26 رجوع به آگهی
جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی 1398/08/13 1398/08/29
احداث و تکمیل ساختمان پروژه های ملی از جمله مجتمع های فرهنگی و هنری، موزه هنرهای معاصر، کتابخانه مرک... 1398/07/20 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های مشارکت - کاربری مسکونی تجاری و ... 1398/05/15 رجوع به آگهی
فراخوان مشارکت در ساخت 1398/05/08 1398/05/15
واگذاری پروژه های مشارکت در ساخت با کاربری مسکونی و تجاری و اداری 1398/05/05 رجوع به آگهی
گازرسانی به محور صنعتی (خط تغذیه ایستگاه +تقلیل فشار گاز + خط شبکه بین صنایع) 1398/03/28 1398/04/01
صفحه 1 از 6