کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6640895 مناقصه نصب تجهیزات، راه اندازی و پشتیبانی خطوط پشتیبانی خطوط بی سیم شعب سراسر کشور 1402/03/20 1402/03/20
6638720 مناقصه نگهداری و راهبری تجهیزات و ارائه خدمات رایانه ای استان گیلان 1402/03/20 1402/03/24
6637822 مناقصه اجرای خدمات اورهال، تعمیر، آماده سازی و بهسازی سایت های اضطراری کل کشور سراسر کشور 1402/03/20 1402/03/22
6634862 مناقصه خرید 10 برگ ورق فولادی جهت مصرف در بویلر استان گیلان 1402/03/18 1402/03/18
6627867 مناقصه خرید اقلام مورد نیاز جهت روشنایی نوار ساحلی شهر استان گیلان 1402/03/17 1402/03/20
6621227 مناقصه اجرای سیستم های حفاظت الکترونیک استان گیلان 1402/03/13 1402/04/03
6621183 مناقصه نصب تجهیزات، راه اندازی و پشتیبانی خطوط پشتیبان شعب کشور به تعداد 315 نقطه سراسر کشور 1402/03/13 1402/03/20
6614285 مناقصه اجرای عملیات تعمیر ، راه اندازی و بهره برداری نوربو ژنراتور 15 مگاواتی استان گیلان 1402/03/10 1402/03/20
6614012 مناقصه اجرای کانال و کابل کشی خط دو مداره 63 کیلوولت استان گیلان 1402/03/10 1402/03/16
6613932 مناقصه خرید تجهیزات هنرستانی استان گیلان 1402/03/10 1402/03/17
6612768 مناقصه خرید 200 دستگاه انواع کلید هوشمند قابل تنظیم با ارزیابی کیفی استان گیلان 1402/03/10 1402/03/17
6612767 مناقصه خرید 300 دستگاه انواع کلید موتور دار قابل تنظیم استان گیلان 1402/03/10 1402/03/17
6612021 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه اجرای استاندارد سرعت کاه های محور استان گیلان 1402/03/10 1402/03/16
6611540 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری - اتفاقات و تعمیر و نگهداری -خدمات مشترکین و شاخه زنی شعبات توزیع برق 2- اختصاص سرشماره و پنل پیامکی وب سرویس جهت ارس... استان گیلان 1402/03/10 1402/03/16
6609619 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل خرید 300 دستگاه انواع کلید موتوردار - رید 200 دستگاه انواع کلید هوشمند استان گیلان 1402/03/10 1402/03/17
6609031 مناقصه اجرای سیستم های حفاظت الکترونیک (pc) استان گیلان 1402/03/10 1402/04/03
6608067 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اختصاص سرشماره و پنل پیامکی وب سرویس جهت ارسال و دریافت انبوه پیامک 19-1402 استان گیلان 1402/03/09 1402/03/16
6608046 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری،اتفاقات و تعمیر و نگهداری،خدمات مشترکین و شاخه زنی شعبات توز استان گیلان 1402/03/09 1402/03/16
6608027 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کانال و کابل کشی خط دو مداره 63 کیلو ولت پست استان گیلان 1402/03/09 1402/03/16
6605572 مناقصه اجرای پروژه FTTH استان گیلان 1402/03/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 442