مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای فعالیت های پشتیبانی و خدمات عمومی به صورت حجمی به مساحت 49.765 مترمربع 1398/04/03 1398/04/19
واگذاری اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1398/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه محلول پاشی فضای سبز سطح شهر به منظور تغذیه و دفع آفات نباتی فضای سبز 1398/04/03 رجوع به آگهی
تامین خدمات اجاره پمپ آب جهت 10 ایستگاه پمپاژ وانتقال آب غیرشرب موردنیاز دستگاههای حفاری خشکی 1398/04/03 رجوع به آگهی
نگهداری راه و عملیات راهداری در طول راههای اصلی و فرعی و روستایی و لکه گیری و آسفالت محور و .... 1398/04/02 1398/04/09
اجرای انجام اقدامات کنترلی و مراقبتی و ممیزی به صورت حجمی به مساحت 28،900،000 متر مربع 1398/04/03 1398/04/19
اجرای کلیه عملیات کانال هدایت آبهای سطحی معابر 1398/04/03 1398/04/05
واگذاری تابلوی تبلیغاتی 1398/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری آسفالت خیابان های سطح شهر 1398/04/03 رجوع به آگهی
اجرای پروژه (1. اجرای لوله گذاری شبکه توزیع، تکمیل مخزن زمینی 2.اجرای لوله گذاری خط انتقال و تکمی... 1398/04/03 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 4347