مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای جوی آب جهت دفع آبهای سطحی منطقه غرب شهر 1398/11/27 1398/11/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تیه و اجرای کانال بتونی (اگو) واقع در شهرک اسدی 1398/11/27 1398/11/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تیه و اجرای کانال بتونی (اگو) خیابان فیروز آباد کوچه جانبازان 1398/11/27 1398/11/28
واگذاری خرید، نصب و راه اندازی 2 دستگاه سرور به همراه متعلقات مربوطه 1398/11/27 1398/12/01
پیمانکاری امور خدمات مجتمع های فرهنگی آموزشی رشد 1398/11/27 1398/11/29
بهسازی راه دسترسی به معادن - تهیه و تامین تجهیزات و احداث کامل خط انتقال برق 20 کیلوولت به معدن 1398/11/26 1398/12/03
تامین خدمات حمل و نقل سال 1399 حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 1398/11/26 1398/12/01
احداث ایستگاه TBSروستاها 1398/11/26 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی 1398/11/26 1398/11/06
فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی احداث ایستگاه TBS روستای آکرد (ساختمانی و برقی) - تجدید من... 1398/11/26 1398/11/29
صفحه 9 از 4720