مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و نصب 7 عدد کنتور هوشمند 4 اینچ و 8 عدد کنتور هوشمند 6 اینچ الکترومغناطیس 1397/10/12 1397/10/22
واگذاری نصب 15 عدد کنتور هوشمند الکترومغناطیس بر روی چاه های آب 1397/10/09 1397/10/19
واگذاری نصب 15 عدد کنتور هوشمند الکترومغناطیس بر روی چاه های آب 1397/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری نصب 15 عدد کنتور هوشمند الکترومغناطیس بر روی چاه های آب شهرک ها و نواحی صنعتی استان 1397/09/11 رجوع به آگهی
کنتور آب 1397/05/23 رجوع به آگهی
خرید کنتور خانگی آب به اقطار 1/2 و 3/4 اینچ 1396/10/24 1396/11/03
خرید کنتور خانگی 1396/10/23 1396/11/03
خرید کنتور خانگی آب به اقطار 1/2 و 3/4 اینچ 1396/08/01 1396/08/10
خرید کنتور خانگی آب به اقطار 1/2 و 3/4 اینچ 1396/07/30 1396/08/10
خرید کنتور و لوله و اتصالات جهت نصب 22 انشعاب آب واحدهای صنعتی ناحیه صنعتی نارنجدارین تنکابن و ترمیم... 1396/05/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5