مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
باقیمانده خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاها 1398/07/30 1398/08/01
باقیمانده شبکه توزیع روستاها 1398/07/30 1398/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 500 عدد انشعاب پراکنده و متمرکز و اجرای 2 کیلومتر شبکه حفره خالی... 1398/07/29 1398/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 750 عدد انشعاب متمرکز و پراکنده و اجرای 1000 متر شبکه حفره خالی... 1398/07/29 1398/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام مجموعه فعالیت هتای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی اداره گاز شهرست... 1398/07/29 1398/08/01
خرید 8000 کیلو گرم ایزوله توربین واحدهای بخار 1398/07/29 رجوع به آگهی
واگذاری تدارکات سوخت هوائی از انبارهای این شرکت، بهره برداری از تاسیسات ،امکانات و تجهیزات سوخت فرود... 1398/07/28 رجوع به آگهی
خرید 8000 کیلو گرم ایزوله توربین واحدهای بخار نیروگاه 1398/07/28 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی احداث ایستگاه TBS روستای وزوار هزار جیب 1398/07/24 1398/07/28
تهیه مصالح، ساخت و نصب ایستگاههای تقلیل فشار (TBS) به روش PC 1398/07/24 1398/07/28
صفحه 1 از 511