مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات نگهبانی (حراست و حفاظت) از تاسیسات و اماکن 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر شهری و حمل زباله از دپوی موقت به مرکز دفن زباله عمارت 1399/05/21 رجوع به آگهی
جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف 1399/05/21 1399/06/06
جایگاه CNG 1399/05/21 1399/06/02
خرید خدمات نقلیه 1399/05/21 رجوع به آگهی
واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر شهری و ... 1399/05/21 رجوع به آگهی
عملیات ارائه خدمات تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود 1399/05/20 رجوع به آگهی
تامین خدمات پشتیبانی، خدمات دفتری و تنظیفات 1399/05/20 1399/05/29
واگذاری انجام خدمات نگهبانی (حراست و حفاظت) از تاسیسات و اماکن 1399/05/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پکیج حجمی تعمیرات شهرستان میاندرود 1399/05/22
صفحه 1 از 1119